شكر وتقدير

N. Welsh, Collection Cartier © Cartier
© Baron Adoph de Mayer/Archives Cartier
Archives Cartier © Cartier
© Cartier
M. Gérard, Collection Cartier © Cartier
K. Riou © Cartier
V. Wulveryck © Cartier
Archives Cartier © Cartier
© Collection C. Boulay / Cartier
© Rue des Archives/AGIP
© D. Stock/Magnum Photos
© Camera Press/Scotsman
© Marcus Adam London /Camera Press
Archives Cartier © Cartier
© Getty Images
© Daily Herald Archive/Getty
Courtesy Christie's
N. Herrmann © Cartier
© V&A Images/Victoria and Albert Museum, London
Ph Gontier © Cartier
Marian Gérard, Collection Cartier © Cartier
© Gyenes, biblioteca Nacional, Madrid
© Keystone
L. Tirilly © Cartier
Boissonnas et Taponnier © Cartier
Archives Cartier Londres © Cartier
Archives Cartier New York © Cartier
Image of Gary Cooper used with the permission of Mrs Maria Cooper Janis ©
© Rue des Archives /RDA
Image of Duke Ellington used with permission of the Estate of Duke Elligton © Collection F. Driggs/Magnum Photos
© United Artists Associated/Sunset Boulevard
© Bettmann/CORBIS
E. Sauvage © Cartier
F. Dieleman © Cartier
© Murray Garett/Archive Photo/Getty Images
© Photograph Cecil Beaton, courtesy of Sotheby’s London
© Claus Wickrath
© Daniel Lindh
© Fred landry
© Solve Sunsbo
© Paul Baril
Créatif Concept Edition © Cartier
Katel Riou © Cartier
Photo 2000 © Cartier
Amélie Garreau © Cartier
Vincent de la Faille © Cartier
Créatif Concept Edition © Cartier 2009 Durée d'utilisation
César © Arnaud Baumann